Ωράριο διδασκαλίας ΓΕΛ Σαμοθράκης 2020-2021

Πίνακας Έναρξης-Λήξης διδακτικών ωρών
Διδακτική ώραΈναρξηΛήξη
 1η  08:15 09:00
 2η  09:10 09:50
 3η  10:00 10:45
 4η  10:55 11:40
 5η  11:50 12:35
 6η  12:40 13:20
 7η  13:25 13:55

Additional information