Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας 2021-2022

Μετά την Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021), κατόπιν συνεδρίασης του συλλόγου διδασκόντων αποφασίστηκε για το σχολικό έτος 2021-2022 ο συλλογικός προγραμματισμός της σχολικής μονάδας με έμφαση στους κάτωθι 2 βασικούς άξονες:

1) Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία (Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση)

2) Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Μπορείτε να πληροφορείτε για τον Συλλογικό Προγραμματισμό της Σχολικής Μονάδας εδώ.

Additional information