Υποβολή της Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή αποφοίτων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2021, στην προθεσμία από Δευτέρα 8 Μαρτίου έως και Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021

Αγαπητοί απόφοιτοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανακοινώθηκαν οι προθεσμίες για την υποβολή Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή αποφοίτων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2021, στην προθεσμία από Δευτέρα 8 Μαρτίου έως και Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021

Για περισσότερες πληροφορίες και για το έντυπο της Αίτησης–Δήλωσης πατήστε εδώ.

Additional information